Projecten & Uren

Ik zie geen percentage staan in de kolom Marge

Er is dan waarschijnlijk geen kostprijs ingevoerd bij de medewerker die de werkzaamheid heeft uitgevoerd of gaat uitvoeren. Zie ook: Uurtarieven: Per medewerker, prioriteiten, tariefselectie, marge