Hoe bepaal ik de verschillende tarieven per medewerker?

Ga naar Instellingen > Werkzaamheden > Categorieën & Tarieven kun je bij het tabblad Medewerkers aangeven wat het uurtarief is per medewerker. Je kunt daar zowel een algemeen uurtarief invu...

Hoe wordt de status van een hoofdproject bepaald?

Een hoofdproject kan drie statussen hebben: Concept, In behandeling of Afgerond: De status Concept wordt automatisch toegekend als er geen deelprojecten zijn óf als een of meer deelprojecten de statu...

Hoe voeg ik projecten aan een hoofdproject toe?

Open het hoofdproject en klik op het groene koppel-icoon. Selecteer het juiste project en klik op de blauwe plus. Je kunt ook het deelproject openen en bij Hoofdproject het juiste hoofdproject selecte...

Hoe maak ik een hoofdproject aan?

Ga in het submenu van Projecten naar Hoofdprojecten. Maak vervolgens via de groene plus een nieuw hoofdproject aan. Zie ook: Hoofd- en deelprojecten