Wat houdt het instellen van prioriteit bij tariefselectie in?

Je kunt verschillende tarieven invoeren in Workspace, bijv. een vaste prijsafspraak voor een relatie, tarieven per medewerker en/of per categorie, standaard uurtarieven en buitenbundeltarieven. Je kunt de volgorde aangeven waarin Workspace de tarieven toepast bij urenregistratie. Moet er bijv. altijd als eerste worden gekeken naar een prijsafspraak met een relatie? Dan geef je deze de 1e prioriteit. Geldt het tarief van een medewerker bij de geselecteerde categorie altijd, tenzij er een prijsafspraak bestaat? Dan geef je Medewerker de 2e prioriteit. Zo kun je zelf bepalen welk tarief als eerste geldt.

Is er een tariefsoort niet beschikbaar? Dan laat Workspace deze buiten beschouwing bij het selecteren van het juiste tarief.

Zie ook: Uurtarieven: Per medewerker, prioriteiten, tariefselectie, marge